Απόρρητο - Cookies

 

Κατά την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στην ιστοσελίδα, και προκειμένου να αγοράσει μία ή και περισσότερες από τις εκάστοτε Προσφορές αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του για ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα και Προσφορές, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον χρήστη να δηλώσει στοιχεία που τον αφορούν – όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο Αγοραστής οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της, τα οποία και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του Αγοραστή και της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο Αγοραστής στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο Αγοραστής. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Αγοραστής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Οι πληροφορίες που ζητούνται από το Αγοραστή είναι οι εξής:

1)Προσωπικά δεδομένα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα (όπως το email) απαιτούνται μόνο όταν γίνει συνδρομητής και προχωρήσει σε αγορά για Προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικά email για μελλοντικές προσφορές.

Πληροφορίες που αφορούν την αγορά κουπονιού μιας Προσφοράς: Τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, έτσι ώστε ο Αγοραστής να συμμετάσχει με απόλυτη επιτυχία στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να απολαύσει τις αναρτώμενες σε αυτήν προσφορές.

2)Συναίνεση Χρήστη

Ο Αγοραστής αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής από την επίσκεψη του Αγοραστή στην ιστοσελίδα με σκοπό:

την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το site στους Αγοραστές

την εν γένει ενημέρωση του Αγοραστή

την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του Αγοραστή αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site

την ενημέρωση του Αγοραστή σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (όπως αποστολή newsletters, ενημερωτικών νέων προσφορών, κλπ)

την εύρυθμη λειτουργία του site

κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια

3)Cookies

Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον Η/Υ του Αγοραστή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το dealtown.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και πολλαπλών επιλογών του Αγοραστή, την αναγνώρισή τους και την διευκόλυνσή τους σε ότι αφορά την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα. Τα Cookies της Εταιρείας δεν προκαλούν καμία απολύτως βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ή τα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους Αγορασττές πληροφορίες, καθώς και για να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή ή ανάκτηση χρηστικών πληροφοριών ή δεδομένων (χάρτες επιχειρήσεων, στατιστικά επεκτασιμότητας κ.α.)

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies μέσω αντιστοιχων ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιούν.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα, και παροτρύνεται η χρήση του από την Εταιρεία.